Dziedzictwo Kulturowe
Dodane przez Szczytkowice dnia 01 lipiec 2011
Szczytkowice ze swoją średniowieczną metryką nie posiada już zachowanych obiektów z tej epoki cywilizacyjnej. Wieś nie ma zachowanych wyjątkowo cennych obiektów kulturowych, a teren wsi nie jest objęty strefami ochrony konserwatorskiej. Jednak miejscowość na swoim obszarze posiada kilka obiektów wartych uwagi tj. część starej zabudowy pochodzących z okresu XIX i XX wieku.
Są to przede wszystkim:

- Zespół mieszkalno-gospodarczy i stodoła z 1876 i 1880 roku oraz z początku XX wieku.
- Remiza OSP z początku XX wieku.
- Obory z końca XIX wieku i początku XX wieku.
- Domy mieszkalne z 1849, końca XIX wieku i początku XX wieku.


Wymienione obiekty tworzą ważne elementy mogące zaciekawić osoby przejezdne i odwiedzające Gminę Trzebnica.

Na terenie sołectwa znajdują się:

- Kapliczki,
- Pomnik przyrody – kasztanowiec,
- Gniazdo bocianie,
- Boisko sportowe,
- Przystanek autobusowy,
- Zabudowa szachulcowa.

W Szczytkowicach nie brakuje miejsc rekreacji. Najważniejszym obiektem tego typu jest boisko sportowe położone w północnej części miejscowości. Ponadto istnieje również drugie mniejsze boisko oraz plac zabaw dla dzieci. Centralne miejsce w Szczytkowicach stanowi remiza Ochotniczej Straży Pożarnej. Powierzchnia remizy strażackiej, oprócz wykorzystania przez strażaków, znajduje zastosowanie, jako kaplica, gdzie w tym celu zagospodarowana została dawna świetlica wiejska. Ponadto w budynku znajduje się aktualna świetlica wiejska, gdzie odbywają się zebrania mieszkańców oraz imprezy okolicznościowe.
W pobliżu miejscowości znajdują się tereny doskonałe do organizacji wypraw rowerowych i pieszych, z których korzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale również pobliskich miast.