Plan Odnowy Miejscowości Szczytkowice na lata 2010 - 2017.
Dodane przez Szczytkowice dnia 02 lipiec 2011
Konsultacje społeczne z mieszkańcami Szczytkowic oraz sołtysem pozwoliły na zidentyfikowanie najistotniejszych potrzeb inwestycyjnych, które sfinansowane mogą być ze środków gminnych.
Podstawowymi elementami są:


1. Remont świetlicy wiejskiej zlokalizowanej w budynku OSP w Szczytkowicach.
Optymalnym rozwiązaniem dla mieszkańców Szczytkowic w tym zakresie jest poprawa estetycznych walorów obiektu. Działanie polegać ma na modernizacji stolarki otworowej, uzupełnieniu tynków, wykonanie gładzi gipsowych wraz z malowaniem, modernizacja instalacji elektrycznej, kominka, oraz naprawy pokrywy betonowej bezodpływowego zbiornika na nieczystości.
Data zakończenia inwestycji: 2011r


2. Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego w Szczytkowicach.
Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców wymagało uzupełnienia infrastruktury towarzyszącej szlakom drogowym. Oświetlenie uliczne przyniesie korzyści mieszkańcom oraz osobom podróżującym ulicami Szczytkowic.
Data zakończenia inwestycji: 2012


Pierwsze z wymienionych przedsięwzięć ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz przyczynia się do stworzenia spójnej i zintegrowanej społeczności. Zadanie polegające na remoncie świetlicy przyczyni się do zjednoczenia mieszkańców, jako że miejsce to stanowi bardzo ważny punkt spotkań oraz organizacji różnorodnych lokalnych uroczystości.
Kolejna z inwestycji ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na drogach miejscowości. Bezpieczeństwo mieszkańców stanowi jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, dlatego też Gmina Trzebnica zdecydowała o podjęciu niniejszego zadania.